HØSTBETINGELSER 2017/2018

Høstbetingelserne er nu klar, og der er små ændringer i forhold til sidste år. Glyphosat behandling i maltbyg før høst er ikke tilladt.

Lagerleje:

Der beregnes lagerleje pr. 15. september 2017 af den oplagte beholdning. Såfremt vejrliget forhindrer gennemførelse af høst inden den 15. september, vil lagerlejeberegningen ske hver ultimo måned.

Lagerlejen er i 2017 1,50 kr. pr. måned.

Såfremt der er oplagt afgrøder pr. 30.06.2018, forbeholder vi os ret til at afregne mængden, såfremt anden aftale ikke foreligger.

Lagersvind

For leverancer, der er solgt til afregning senest den 15. september 2017, beregnes ikke lagersvind. For leverancer, hvor der ikke er aftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15. september 2017, beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 16. september 2017.

Levering af afgrøder i høst:

Vi modtager:

Sort

Roust afd.

Vejrup afd.

Roustvej 241, 6818 Årre

Vejrup Storegade 55, 6740 Bramming

Byg

X

X

Odyssey

X

Quench

X

Hvede

X

X

Rug

X

X

Havre

X

(X)

Raps

X

(X)

(X) kan afleveres i Vejrup, men fratrækkes 3,00 kr. pr. 100 kg for intern lagerflytning.

Ud over de 2 afdelinger har vi også lager på Gl. Hovedvej 7 i Vejrup. Alle leveringer hertil skal dog brovejes på Vejrup Storegade, hvor vi også tager stilling til om din vare skal læsses af på Gl. Hovedvej – Vi håber på forståelse herfor.

Vi træffes alle dage på 75190054, og vores høstvagttelefon svarer uden for normal åbningstid på 92440595.

Kornpresenninger kan bestilles på 75190054 eller afhentes i Vejrup / Roust.

Levering af afgrøder i høst:

Vognmænd, der transporterer afgrøder skal være registreret hos Plantedirektoratet. Alle biler skal desuden via deres logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt.

Nye krav for rengøring af vogne:

For at leve op til de skærpede krav fra mejerier og slagterier, skal alle landmænd senest ved første levering underskrive en selverklæring om rengøring af vogne før høst. Der må ikke køres husdyrgødning, døde dyr, jord, kartofler, roer, skrot eller byggeaffald mellem læssene, uden at vognen efterfølgende vaskes. Vejrup Andel forbeholder sig ret til at afvise beskidte vogne på vægten. Rengørings erklæring kan fåes på indvejningen af det første korn.

 

Afhentning:

For afhentning af afgrøder med grab eller sugning er prisen kr. 7,50 kr. pr. 100 kg. Hvis landmanden selv kan læsse kornet på en ladbil sparer du 3,50 kr. pr. 100 kg. Obs: Ved tilmelding af korn/raps under 30 tons pr. sort vil vi debitere fragt for 30 tons. 

Tilmeld dine afgrøder til afhentning på 75190054 – Husk at dine afgrøder skal være høstet inden du tilmelder dem til afhentning.

 

Brovejning:

60,00 pr. vejning for afgrøder som ikke indleveres til Vejrup Andel.

 

Kornafregning:

Udbetaling for solgte afgrøder sker med lbn. ½måned + 12 dage.

Gode sunde varer:

Alle afgrøder skal kunne betegnes som gode sunde varer. Eksempler på leverancer, der ikke betegnes som gode sunde varer omfatter: partier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom. Listen er ikke udtømmende. Ved levering af partier, som ikke opfylder kravet om gode sunde varer, kan Vejrup Andel enten ændre partiet eller fradrage i henhold til kvaliteten. Det sker ved modtagelsestidspunktet eller når analyseresultatet på leverancen kendes.

 

Læs yderligere på www.vejrup-andel.dk om vore salgs- og leveringsbetingelser.

God høst

Med venlig hilsen

Vejrup Andels Grovvareforening A.m.b.A

kornGrønne og spirede kerner: Grønne og spirede kerner betragtes som urenheder og tillægges rensesvind for beregning af rensetakst.

Kvalitets betingelser

Fusarium: Ved synlige angreb af fusarium er maltbyg kasseret og omklassificeres til foderkorn

Glyphosat:Der må ikke nedvisnes med glyphosat før høst, ligesom der ikke må udbringes slam på arealet.

raps

Vejrup Andel modtager kun bæredygtig raps. Inden første indlevering af raps til Vejrup Andel, skal kunden underskrive en selverklæring på, at rapsen ikke er dyrket på arealer, som har været skov eller naturfølsom område tilbage til 2007.

aerter

 Meldroejer

Alle afgrøder skal kunne betegnes som gode sunde varer.

Eksempler på leverancer, der ikke betegnes som gode sunde varer omfatter: partier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom. Listen er ikke udtømmende.

Ved levering af partier, som ikke opfylder kravet om gode sunde varer, kan Vejrup Andel enten ændre partiet eller fradrage i henhold til kvaliteten. Det sker ved modtagelsestidspunktet eller når analyseresultatet på leverancen kendes.