HØSTBETINGELSER 2016/2017

Høstbetingelserne er nu klar, og der er små ændringer i forhold til sidste år. Kravet til protein i maltbyg er hævet og glyphosat behandling i maltbyg før høst er ikke tilladt. Se tørringstakster på næste side.

Lagerleje pr. 15.09.2016

Der beregnes lagerleje pr. 15. september 2016 af den oplagte beholdning. Såfremt vejrliget forhindrer gennemførelse af høst inden den 15. september, vil lagerlejeberegningen ske hver ultimo måned.

Lagerlejen er i 2016 1,50 kr. pr. måned.

Såfremt der er oplagt afgrøder pr. 30.06.2017, forbeholder vi os ret til at afregne mængden, såfremt anden aftale ikke foreligger.

Lagersvind

For leverancer, der er solgt til afregning senest den 15. september 2016, beregnes ikke lagersvind. For leverancer, hvor der ikke er aftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15. september, beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 16. september 2016.

Afhentning:

Afhentning af afgrøder med grab eller sugning er kr. 7,50 kr. pr. 100 kg. Hvis du selv kan læsse kornet på en ladbil sparer du 3,50 kr. pr. 100 kg. (ikke container).

Gode sunde varer:

Alle leverancer, som afregnes ifølge aftale med VAG, skal kunne betegnes som gode sunde varer. Eksempler på leverancer, der ikke betegnes som gode sunde varer omfatter: partier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom. Ved levering af partier, som ikke opfylder kravet om gode sunde varer, kan VAG enten ændre partiet eller fradrage i henhold til kvaliteten. Det sker ved modtagelsestidspunktet eller når analyseresultatet på leverancen kendes.

Læs yderligere på www.vejrup-andel.dk om vore høstbetingelser.

God Høst

Med venlig hilsen

Vejrup Andels Grovvareforening A.m.b.A

korn

raps

aerter

 maltbyg