Gødning

Vi er leveringsdygtige i alle de gængse gødningstyper og har altid gødning på lager.

Vejrup Andel har også gode aftaler omkring levering af svovlsyre 96% til gylleforsuring.

Levering i bulk og pallecontainere.

Kontakt os for rådgivning, information og bestilling